Start  Zarząd Okręgu Przepisy PZHGP Protokoły i Komunikaty Oddziały Okręgu  Druki   Wyniki i Regulaminy   Listy konkursowe   Kontakt e-mail 
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE I KOMUNIKATY   Ostatnia aktualizacja strony: Poniedziałek, 01 wrzesień 2014                                                   Profesjonalne bezpłatne statystyki www

Wstępne zestawienie wyników o Mistrzostwo Okręgu Wrocław 
01.09.2014 AM
Wstępne zestawienie wyników w kategoriach o Mistrzostwo Okręgu Wrocław w sezonie 2014. Zestawienie ma jedynie charakter poglądowy, jest to zestawienie wstępne przed weryfikacją złożonej dokumentacji lotowej w sprawie zgodności z Regulaminem Lotowo-Zegarowym PZHGP przez Okręgową Komisję Lotową. Zestawienie zbiorcze wykonane na podstawie zestawień przesyłanych przez Rachmistrzów Oddziałowych. Szczegóły...

Komunikat Zarządu Oddziału Milicz dot. lotu Magdeburg 2014 
30.08.2014 AM
Komunikat Zarządu Oddziału Milicz dot. regulaminu oraz spraw organizacyjnych lotu Magdeburg 2014 Szczegóły...

Informacja dot. rodzaju list konkursowych zaliczanych do kategorii
09.08.2014 AM
Po konsultacjach z członkiem GKL oraz wiceprezydentem ZG PZHGP odnośnie interpretacji zapisu regulaminu o MP dot. rodzaju list konkursowych Zarząd Okręgu informuje, ze listy konkursowe z lotów Holten 1, 2 i 3 sporządzona ze wszystkich Oddziałów (bez podziału na strefy) może być wykorzystywana do obliczania wyników w kategoriach C i M. Szczegóły określa Regulamin o MP w kategoriach, tj.
§4 Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo - Zegarowego PZHGP. Wyniki do Mistrzostwa Polski w Kategoriach mogą być wyliczone wyłącznie z list Oddziałowych, Rejonowych lub Okręgowych. Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa.
Pliki tekstowe tych list oraz pliki do podmiany danych w programie zostaną wysłane do Rachmistrzów Oddziałowych.

Wstępne wyniki w kategoriach o Mistrzostwo Okręgu Wrocław
07.08.2014 AM
Wstępne zestawienie najlepszych wyników w kategoriach o Mistrzostwo Okręgu Wrocław w sezonie 2014. Zestawienie ma jedynie charakter poglądowy, które ma na celu ułatwienie złożenia wyników w poszczególnych kategoriach. Zestawienie wykonane na podstawie plików obliczeniowych przesyłanych przez Rachmistrzów Oddziałowych. Szczegóły...

Okręgowa lista konkursowa Holten 3
28.07.2014 AM
Zamieszczono Okręgową listę konkursową z lotu Holten 3 strefy PÓŁNOC i POŁUDNIE (do GMP) oraz lista konkursowa całego Okręgu Wrocław (do Mistrzostwa Okręgu z lotów Holten). Wersje przed reklamacjami, ewentualne reklamacje z lotu należy zgłaszać tylko poprzez macierzyste Oddziały. Szczegóły...

Lot Okręgowy Holten 3 - gołębie wystartowały
26.07.2014 AM
O godz. 8.15 przy pochmurnym niebie i wietrze południowo-zachodnim wystartowało 11,5 tys. gołębi z Okręgu Wrocław. Gołębie szybko obrały kierunek i odleciały w kierunku swoich gołębników. Dobry Lot !!!

Zaproszenie na III Ogólnopolski Dzień Gołębia Pocztowego
26.07.2014 AM
Zarząd Oddziału Brzeg Dolny oraz Stowarzyszenie Aktywna Wieś Lipnica zapraszają na III Ogólnopolski Dzień Gołębia Pocztowego, który odbędzie się w dniu 09.08.2013 r w Lipnicy k. Wołowa. Zorganizowana będzie aukcja gołębi najlepszych hodowców z Polski, z której dochód przeznaczony zostanie na rozwój i propagowanie hodowli gołębi wśród młodzieży oraz na cele charytatywne. Wszystkie ofiarowane gołębie wywodzą się po najlepszych gołębiach rozpłodowych min.: - Tadeusz i Krzysztof Sawczuk - wielokrotny mistrz okręgu Legnica, czołowy hodowca rejonu lotowego - I.K.D. Łepuch - w 2013 roku - I v-ce Mistrz Polski w kat. C, 6 miejsce w Polsce kat. GMP, 18 miejsce w Polsce kat. B - Kawaler Jan - II v-ce Mistrz Polski w kat. C - Kawaler Krzysztof - Mistrz Polski gołębi młodych w 2013 roku - Zdzisław Lademan - Mistrz Polski północnej - Leszek Tybuś - czołowy hodowca Oddziału Gdynia - Sopot - Wiesław Młot - wielokrotny Mistrz Regionu VI -Poznań - Joanna i Robert Lech - Mistrz Polski gołębi młodych 2012 - Stanisław Węglarz - Mistrz Polski w kat. M w 2013 r. - Chrąchol - Piech - I v-ce Mistrz Polski w kat. M w 2013 r. - M.T.M. Pałka - II v-ce Mistrz Polski w kat. A w 2013 r. - Jaworscy-Michalak - wielokrotni Mistrzowie Okręgu Wrocław Ilość oferowanych gołębi może się zwiększyć.
Więcej informacji pod nr.tel.606423015  Szczegóły...

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

SPRAWY ZWIĄZKOWE I ORGANIZACYJNE
 
  Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
04.12.2009 AM
Zarząd Okręgu Wrocław przypomina o statutowym obowiązku przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach terytorialnych Okręgu. Zgodnie ze statutem zebrania w sekcjach należy przeprowadzić w miesiącu styczniu, w Oddziałach w miesiącu lutym. Protokoły z OWZD lub Członków wraz z pisemnymi sprawozdaniami władz należy dostarczyć do Zarządu Okręgu w ciągu 14 dni od przeprowadzonego zebrania. Szczegóły...
 
  Wykaz współrzędnych geograficznych
25.04.2008 AM
Na stronie PZHGP umieszczone zostały wykazy współrzędnych miejsc startu gołębi. Zgodnie z Uchwałą ZG PZHGP do obliczeń należy stosować współrzędne z wymienionego wykazu. Wszystkie dotychczas obowiązujące wykazy zostały anulowane. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów oraz wszystkich Rachmistrzów do stosowania współrzędnych. Szczegóły...
 
 
INFORMACJE Z TERENU
KOMUNIKATY


20/02/2014
Ankieta Komisji Weterynaryjnej FCI
Ankieta Komisji ds. Naukowych i Weterynaryjnych FCI dotycząca strat wśród młodych gołębi oraz chorób młodych gołębi w wersji elektronicznej. Proszę kliknąć w logo powyżej i wypełnić. Ankieta jest w pełni anonimowa.
Więcej...
Wpisz emaildowiedz się więcej >> 

28/04/2014
Zestawienie potwierdzeń wypuszczenia
Zestawienie potwierdzeń wypuszczenia 2014 przesłanych drogą elektroniczną - data w kolorze zielonym oznacza potwierdzenie wysłane w terminie regulaminowym (przed kolejnym lotem).
Więcej...
05/06/2008
Dane adresowe Zarządu Okręgu Wrocław
Zarząd Okręgu Wrocław przedstawia pełne dane adresowe, numer REGON, KRS, NIP oraz numer konta bankowego.
Więcej...
15/02/2008
Nowy adres Biura Zarządu Okręgu
Zarząd Okręgu Wrocław informuje. że nowa siedziba Okręgu Wrocław mieści się przy Pl.Św Macieja 5/22 II piętro. Termin dyżurów Członków Zarządu Okręgu w Biurze w każdą środę od godz. 16.00-18.00.
Więcej...